Lidmaatschap 2017

Het lidgeld voor 2017 bedraagt 17,00 €

Gelieve dit te storten op rekeningnummer: BE90 7512 0618 2432
BIC: AXABBE22 ( dit voor de buitenlandse leden).

Graag zo snel mogelijk storten aub !!!
Geen lidgeld betaald betekend ook GEEN verzekering.

Formulieren mutualiteit voor terugbetaling lidgeld kunnen aan één van de bestuursleden overgemaakt worden voor ondertekening .

Het Bestuur